Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghĩa Chánh

88 Phạm Văn Đồng, Tp Quảng Ngãi
0553 3609996- 0553 3609997
c2nghiachanh.thanhpho@quangngai.edu.vn